Етна- артистичното присъствие на един истински вулкан…

Южните склонове на Етна – огрени от светлина, с притихнали в полите и лозови насаждения, тънкокръсти кипариси, костеливи маслинови дръвчета. Каменната и снага свети с абаносов отблясък, изгоряла от топлината, която е носила в огнената си утроба.