Колекция „Свят“ – Йоко или Хайку с Артра

Череши с бели рамене
летящи цветове
танцуват
С финес, небесна красота
Засипват и завиват нежно
Заспалата земя..

Хайку с Артра