Maiolica ArtVintage

Сплетени ръце, парещи като целувката, търсещи духа и бродещата съвест на Истината… Оплетени в цветна палитра лиани, поникнали в рохката пръст на душата. Малки туптящи сърца в джунглата на душата- напипващи истината, светлината и красотата в света. Магични древни плетеници, закодирали тайната на вековете, шептящи незнайни слова в раздигащата се тъмнина, издигнали мост между сподавения шепот на вековете и усмивката на днешния светъл ден…

Майолика от Артра