Неповторимост, изпълнена с живот и светлина (стил Караваджо Перла)

Декоративно покритие за стена, нетоксично, без пожълтяване, пропускливо за водни пари, с аромат по време на приложението, устойчиво на гъбички и бактерии. Благодарение на своя елегантен финал, той се използва както в обществени места (хотели, магазини, ресторанти, т.н.), така и като престижна околна среда в частни домове. КАРАВАДЖО обединява префиненоста на венецианската мазилка, оригиналната елегантност, текстилната мекота, пречупването на светлината характерна за древните стенни тъкани. КАРАВАДЖО позволява да се получи ефект, който не може да се постигне с традиционни системи и покрития, творчество или декоратор, като има възможност за получаване на различни ефекти във всяко приложение и оригинална адаптивност във всеки интериор.