Decora Gold

Златна есен, накичена с багрите на топлите си цветове, уверена като зряла жена, оставила жаркото лято зад себе си. Увлекателно красива и малко тъжна, но ослепително изискана в багрената си одежда, тръпнеща от хладните утрини и кратките дъждове, но все пак носеща в топлото си сърце чистотата на природната хармония и емоция, обрисувана върху шарките на плътната и мантия.

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MGUPE6wXByY

 

Безопасност| Спецификация | Каталог

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ИДЕИ: