Колекция „Свят“ – Гера

Изваяна,
от мека глина и любов,
Стаената надежда,
Пробужда се,
Опиянена от любов и светлина.

Миниколекция „Човешки истории“ – типичен, разпознаваем стил, високо качество на печат, интересни арт ефекти.

Go to Top