Колекция „Свят“ – Йоко

Череши с бели рамене
летящи цветове
танцуват
С финес, небесна красота
Засипват и завиват нежно
Заспалата земя..

Миниколекция „Човешки истории“ – типичен, разпознаваем стил, високо качество на печат, интересни арт ефекти.

Go to Top