Nahir Crackle

НАХИР

НАХИР КРАКЪЛ – разпукващата се черупка на яйце… Грапавите варовикови късчета са застинали в очакването на момента, в очакване на първите пробягващи по структурата, търсещи светлина цепнатинки. Първите разломи, даващи път на раждащия се живот. Елегантно разплисканата мрежа от паяжина, която чертае гибелта на затворената черупкова структура, но пък претворява случващото се в едно ново начало…

 

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=9alzTaQWaus

 

Безопасност  |  Спецификация | Каталог

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ИДЕИ: